Vše pro venkov
Vše pro venkov - novinky
Administrace
Vše pro venkov

  Vše pro venkov.eu

Komplexní služby v oblasti investičních a neinvestičních projektů v rámci vyhlášených operačních programů, dotačních titulů a grantových schémat EU i ČR pro:

 • obce
 • sdružení obcí
 • organizace zřizované a zakládané obcemi
 • podnikatele
 • zemědělce
 • neziskové organizace
Nabízíme Vám kompletní pomoc s návrhem a přípravou Vašich projektů a projektových záměrů jak po formální, tak i obsahové stránce, aby zcela splňovaly všechny náležitosti a vyhovovaly všem formálním a hodnotícím kritériím. Zároveň je samozřejmostí, že Vám v případě zájmu zajistíme kompletní poradenský servis v rámci administrace realizovaných projektů.

Akreditované vzdělávací programy a další školení

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů a dalších školení zabezpečujeme zaměstnancům
 • územně samosprávných celků
 • příspěvkových organizací
 • podnikatelským subjektům zabývajících se problematikou ÚSC a PO
průběžné vzdělávání ke zvyšování jejich odborných i obecných kompetencí.

Další činnosti

Výroba publikací se zaměřením na přírodní, kulturní a krajinné hodnoty vybraných území. Publikace mají sloužit zejména obcím a mikroregionům pro propagaci území v jejich působnosti.

Provádíme také:
 • návrhy a realizace naučných stezek, cyklotras a doprovodných propagačních materiálů
 • zprostředkování výroby turistických map, informačních tabulí a doprovodného mobiliáře (odpočívadla, přístřešky, lavičky)
 • výrobu propagačních materiálů na klíč
 • zadávání zakázek včetně účasti při hodnocení
 • studie proveditelnosti
 • rozvojové studie území
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor
16.10.2018, 07:06
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-DPH-novela-2019.pdf
13.10.2018, 19:36
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-zaverka-PO-2018.pdf
13.10.2018, 18:49
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-zaverka-obce-2018.pdf
13.10.2018, 18:47
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-emoce-2018.pdf
09.10.2018, 14:58
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-mzdy-rijen-2018.pdf
20.09.2018, 09:26


  

  tel.: 376 310 903
  mob.: 725 377 737
  e-mail.:
  pigikam@seznam.cz


>

  tel.: 371 121 291
  mob.: 725 314 304
  e-mail.:
  vse-pro-venkov@seznam.cz  D.EU Consulting, s.r.o.
  jednatel společnosti
  tel.: 604 118 589
  fax.: 376 392 210
  e-mail.:
  d.eu@email.cz
  mob.: 604 945 439
  e-mail.:
  kriz.arkada@gmail.com