Dotace a poradenství
 • poradenství pro zprostředkování dotací, vedení a administrace projektů
  • Regionální operační program NUTS II Jihozápad
  • Program rozvoje venkova ČR – individuální projekty
  • Program rozvoje venkova – Osa IV. Leader (místní akční skupiny)
  • Cíl 3 ČR – Bavorsko – Dispoziční fond
  • Operační program Životní prostředí
  • Státní fond dopravní infrastruktury – výstavba cyklostezek
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Dotační tituly MMR (POV, …….)
  • Dotační tituly Plzeňského kraje
  • A další ...
 • zadávání zakázek mimo režim zákona
 • rozvojové studie obcí, měst a mikroregionů

Soubory ke stažení

  tel.: 376 310 903
  mob.: 725 377 737
  e-mail.:
  pigikam@seznam.cz


>

  tel.: 371 121 291
  mob.: 725 314 304
  e-mail.:
  vse-pro-venkov@seznam.cz  D.EU Consulting, s.r.o.
  jednatel společnosti
  tel.: 604 118 589
  fax.: 376 392 210
  e-mail.:
  d.eu@email.cz
  mob.: 604 945 439
  e-mail.:
  kriz.arkada@gmail.com