Závazná přihláška na akreditované programy (semináře)

Souhlasím s poskytnutím data a místa narození pro vystavení osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb.
Informace o subjektu


Účastnící školení:

V případě potřeby zadávejte ve formátu Titul před jménem + jmého, příjmení + titul za jménem (např. Ing. Jan Novák, DiS.)

+ Přidat účastníka školení

Forma úhrady:

Kontaktní údaje

Obchodní podmínky

Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového prostoru. Nebude-li možné Vašemu požadavku vyhovět, vyrozumíme Vás telefonicky nebo e-mailem. V případě neúčasti je možná účast náhradníka (sdělte kontaktní údaje náhradníka nejpozději den před konáním akce do 10 hod.). Platné storno z ceny vložného při nevyužití účasti náhradníka činí: 3 dny před konáním 0 %, 2 dny před konáním 30 %, 1 den před konáním 50 %, v den konání nebo neoznámení 100 %. Přihlášeným bude zaslána na e-mail uvedený v přihlášce faktura s digitálním podpisem. V případě, že budete vyžadovat papírovou formu faktury, je nutné tento požadavek uvést v přihlášce do kolonky jiná sdělení. Pokud se rozhodnete k účasti později, prosíme o tel. nebo emailovou zprávu. Účastník souhlasí se zpracováním a s evidencí osobních údajů pořadatelem v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů. Souhlasí s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo jeho jméno, datum a místo narození, adresa, na archivovaných dokumentech vzniklých v době trvání akce a kontakt zůstal v databázi klientů pro další nabídky. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na akci. Přihláškou potvrzuje i svůj souhlas s pořizováním fotodokumentace z akce.