Martina Formanová

Důležité sdělení

Tímto si vám dovoluji oznámit, že moje služby a činnosti pro vás bude na časově omezenou dobu vykonávat moje dcera, Martina Formanová. Každopádně vás chci ujistit, že se pro vás, jako klienty nic nemění, veškerý standard bude zachován a já budu nadále jeho garantem.

Hana Formanová


Poradce pro zprostředkování dotací, regionální rozvoj a akreditovaná vzdělávací instituce pro mimoškolní vzdělávání

 • zpracování projektových žádostí o dotace a administrace projektů
 • zadávání zakázek mimo režim zákona
 • rozvojové studie obcí, měst a mikroregionů
 • realizace naučných stezek, vč. doprovodného mobiliáře
 • zpracování a zprostředkování výroby propagačních materiálů, informačních tabulí atd.
 • mimoškolní vzdělávání:
  • pořádání akreditovaných vzdělávacích programů
  • pořádání školení a kurzů (i na objednávku)

Identifikační číslo: 05093660
Kancelář a poštovní adresa: Velenovy 155
341 01 Horažďovice
mapa zde

Reference

V roce 2010 a 2011 Hana Formanová zpracovala a podílela se na projektech realizačně a administrativně (viz níže), které byly spolufinancovány příslušnými poskytovateli dotace:


 • „Nauč. stezkou za přírodním a kulturním dědictvím v lokalitě vrchů Kozník a Pučanka s pozvánkou do lokalit zahraničního partnera“:
  • realizátor projektu Obec Velké Hydčice
  • partneři projektu – Obec Hejná a Obec Nezamyslice
  • spolufinancováno v rámci Cíl 3 ČR-BY (Dispoziční fond)
  • celkové náklady akce 11 831 €.


 • „Prohloubení partnerských vztahů“:
  • realizátor projektu Obec Hejná
  • partneři projektu – Obec Velké Hydčice a Obec Nezamyslice
  • spolufinancováno v rámci Cíl 3 ČR-BY (Dispoziční fond)
  • celkové náklady akce 4 000 €.


 • „Kabiny k víceúčelovému sportovnímu areálu v obci Bolešiny“:
  • realizátor projektu Obec Bolešiny
  • celkové náklady akce 2 323 108 Kč
  • spolufinancováno v rámci výzvy MAS Pošumaví, z. s. p. o., z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER, opatření IV.1.2., Fiche 4
  • zpracování projektu za působení ve společnosti AgAkcent, s. r. o.
  • část administrace již v době OSVČ


 • „Hasičská zbrojnice a společenské centrum Hejná“:
  • realizátor projektu Obec Hejná
  • spolufinancováno v rámci výzvy MAS Pošumaví, z. s. p. o., z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER, opatření IV.1.2., Fiche 4
  • celkové náklady akce 3 500 000 Kč


 • „Oprava budovy Zdravotního střediska v Nalžovských Horách“:
  • realizátor projektu Město Nalžovské Hory
  • spolufinancováno v rámci PSOV PK
  • celkové náklady akce 629 998 Kč


 • „Město Nalžovské Hory - cisternová automobilová stříkačka“:
  • realizátor projektu Město Nalžovské Hory
  • spolufinancováno v rámci MV ČR a rozpočet PK
  • celkové náklady akce 5 673 600 Kč


 • „Nalžovské Hory – Přístavba šaten sportovního areálu“:
  • realizátor projektu Město Nalžovské Hory
  • spolufinancováno v rámci MF ČR
  • celkové náklady akce 3 742 000 Kč


 • „Víceúčelové hřiště v obci Velenovy“:
  • realizátor projektu Město Nalžovské Hory
  • spolufinancováno v rámci POV z MMR ČR
  • celkové náklady akce 679 000 Kč


 • „FV elektrárna 5,52kWp, Myslív č. p. 52“:
  • realizátor projektu Obec Myslív
  • spolufinancováno v rámci OPŽP ČR
  • celkové náklady akce 800 000 Kč
  • pouze administrace a zadávání zakázek


 • „Zkvalitnění dopravní obslužnosti a vzhledu obce Velké Hydčice“
  • realizátor projektu Obec Velké Hydčice
  • spolufinancováno v rámci SZIF ČR
  • celkové náklady akce 2 129 350 Kč
  • pouze administrace a zadávání zakázek


 • „Nalžovské Hory – Dostavba vodovodu“
  • Zadávání zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.
  • celkové náklady akce 9 800 000 Kč


  V roce 2010 a 2011 Hana Formanová pořádala tyto vzdělávací programy:


 • „Účetnictví platné od 1. 1. 2010“
  • lektor Ing. Simona Pacáková
  • realizace v měsíci květen a červen 2010
  • účast v Klatovech celkem 1. den 27 osob a 2. den 42 osob
  • účast v Horšovském Týně celkem 1. den 17 osob a 2. den 17 osob


 • „Účetnictví PO v roce 2010“
  • lektor Ing. Simona Pacáková
  • realizace v měsíci září 2010
  • účast v Klatovech celkem 28 osob
  • účast v Domažlicích celkem 19 osob


 • „Účetnictví obcí a měst v roce 2010“
  • lektor Ing. Simona Pacáková
  • realizace v měsíci květen a červen 2010
  • účast v Domažlicích celkem 27 osob
  • účast v Klatovech celkem 54 osob


 • „Účetnictví ÚSC a PO v roce 2010“
  • lektor Ing. Simona Pacáková
  • realizace v měsíci listopad a prosinec 2010
  • účast v Domažlicích celkem 35 osob
  • účast v Klatovech celkem 25 osob
  • účast v Sušici celkem 38 osob


 • „Novela DPH platná od 2011 pro neziskové organizace“
  • lektor Ing. Simona Pacáková
  • realizace v měsíci únor 2011
  • účast v Klatovech celkem 46 osob


 • „Novinky v účetnictví ÚSC a PO platné od 1. 1. 2011“
  • lektor Ing. Simona Pacáková
  • realizace v měsíci únor 2011
  • účast v Klatovech celkem 55 osob
  • účast v Domažlicích celkem 60 osob


 • „Zákon č. 47/2011 Sb. (novela zákona o DPH) s účinnosti od 1. 4. 2011 pro neziskové organizace“
  • lektor Ing. Simona Pacáková
  • realizace v měsíci duben 2011
  • účast v Klatovech celkem 46 osob


 • „Činnost úředníků, zaměstnanců odborů sociálních věcí a zdravotnictví ve veřejné správě“ a „Sociální pracovníci ve veřejné správě“ – modul č. 3: Sociálně právní ochrana dětí
  • lektor JUDr. Věra Novotná
  • realizace v měsíci duben 2011
  • účast v Klatovech celkem 15 osob


  Další aktivity mimo režim dotací v roce 2010 a 2011


 • Setkání rodáků a přátel Obce Olšany
  • Propagační činnost atd.


 • „Nalžovské Hory veřejné osvětlení lokalita Kořínek“
  • Zadávání zakázek



  tel.: 376 310 903
  mob.: 725 377 737
  e-mail.:
  pigikam@seznam.cz


>

  tel.: 371 121 291
  mob.: 725 314 304
  e-mail.:
  vse-pro-venkov@seznam.cz



  D.EU Consulting, s.r.o.
  jednatel společnosti
  tel.: 604 118 589
  fax.: 376 392 210
  e-mail.:
  d.eu@email.cz




  mob.: 604 945 439
  e-mail.:
  kriz.arkada@gmail.com