Vše pro venkov
Vše pro venkov - novinky
Administrace
Vše pro venkov

  Vše pro venkov.eu

Komplexní služby v oblasti investičních a neinvestičních projektů v rámci vyhlášených operačních programů, dotačních titulů a grantových schémat EU i ČR pro:

 • obce
 • sdružení obcí
 • organizace zřizované a zakládané obcemi
 • podnikatele
 • zemědělce
 • neziskové organizace
Nabízíme Vám kompletní pomoc s návrhem a přípravou Vašich projektů a projektových záměrů jak po formální, tak i obsahové stránce, aby zcela splňovaly všechny náležitosti a vyhovovaly všem formálním a hodnotícím kritériím. Zároveň je samozřejmostí, že Vám v případě zájmu zajistíme kompletní poradenský servis v rámci administrace realizovaných projektů.

Akreditované vzdělávací programy a další školení

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů a dalších školení zabezpečujeme zaměstnancům
 • územně samosprávných celků
 • příspěvkových organizací
 • podnikatelským subjektům zabývajících se problematikou ÚSC a PO
průběžné vzdělávání ke zvyšování jejich odborných i obecných kompetencí.

Další činnosti

Výroba publikací se zaměřením na přírodní, kulturní a krajinné hodnoty vybraných území. Publikace mají sloužit zejména obcím a mikroregionům pro propagaci území v jejich působnosti.

Provádíme také:
 • návrhy a realizace naučných stezek, cyklotras a doprovodných propagačních materiálů
 • zprostředkování výroby turistických map, informačních tabulí a doprovodného mobiliáře (odpočívadla, přístřešky, lavičky)
 • výrobu propagačních materiálů na klíč
 • zadávání zakázek včetně účasti při hodnocení
 • studie proveditelnosti
 • rozvojové studie území
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-zmeny-mzdove-2018.pdf
11.01.2018, 09:53
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-ucetnictvi-PO-2018.pdf
09.01.2018, 21:09
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-ucetnictvi-obce-2018.pdf
09.01.2018, 21:07
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-agresivni-jedinec-II-druhy-beh-2018.pdf
20.11.2017, 14:39
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-citova-deprivace-2018.pdf
20.11.2017, 14:34
Přidání nového souboru
Do sekce "Mimoškolní vzdělávání" byl přidán nový soubor pozvanka-agresivni-jedinec-II-prvni-beh-2017.pdf
04.10.2017, 08:21


  

  tel.: 376 310 903
  mob.: 725 377 737
  e-mail.:
  pigikam@seznam.cz


>

  tel.: 371 121 291
  mob.: 725 314 304
  e-mail.:
  vse-pro-venkov@seznam.cz  D.EU Consulting, s.r.o.
  jednatel společnosti
  tel.: 604 118 589
  fax.: 376 392 210
  e-mail.:
  d.eu@email.cz
  mob.: 604 945 439
  e-mail.:
  kriz.arkada@gmail.com