Mgr. Miroslav Kolář

Hlavní náplní činnosti společnosti D.EU Consulting, s.r.o. je

 • zpracovávání žádostí o dotace, vč. studií proveditelnosti
 • administrace/monitoring projektů spolufinancovaných z evropských fondů
 • organizace veřejných zakázek v souladu s pravidly poskytovatelů dotací
 • zpracovávání rozvojových studií/strategických plánů měst, obcí a mikroregionů
 • plánování a realizace naučných stezek
 • realizace propagačních materiálů


Co se týče strukturálních fondů EU, specializujeme se zvláště na Operační program Životní prostředí („OPŽP“), Regionální operační program NUTS II Jihozápad („ROP NUTS II JZ“), Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 („Cíl 3 ČR-BY“) a Operační program Podnikání a inovace („OPPI“). Dále se zaměřujeme na zprostředkování dotací z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 („PRV“).


Údaje o společnosti dle ust. § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník:
Sídlo                                    Luby 251, 339 01 Klatovy
Identifikační číslo               290 91 021
Zápis v obch. rejstříku       Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka č. 24098

Adresa kanceláře společnosti:
D.EU Consulting, s.r.o.
Nová 393
340 21 Janovice n. Úhl.
mapa zde
(osobní schůzku si je vhodné předem domluvit s jednatelem společnosti Mgr. Miroslavem Kolářem na telefonním čísle 604 118 589 či prostřednictvím e-mailu d.eu@email.cz )


Reference

V roce 2010 zpracovala společnost D.EU Consulting, s.r.o. žádosti o dotace pro níže specifikované projekty, přičemž všechny byly příslušnými poskytovateli dotace následně vybrány ke spolufinancování:

 • „Rekonstrukce koupaliště - Nýřany“, investor Město Nýřany, spolufinancováno v rámci ROP NUTS II JZ, celkové náklady akce (před VŘ) 12 993 tis. Kč, výše přiznané dotace 10 886 tis. Kč


 • „Revitalizace zeleně v obci Srbice“, investor Obec Srbice, spolufinancováno v rámci OPŽP, celkové náklady akce (před VŘ) 1 044 tis. Kč, výše přiznané dotace 783 tis. Kč


 • „Revitalizace zeleně v obci Česká Kubice, Folmava a Spálenec“, investor Obec Česká Kubice, spolufinancováno v rámci OPŽP, celkové náklady akce (před VŘ) 2 365 tis. Kč, výše přiznané dotace 1 774 tis. Kč


 • „Ošetření významných stromů v zastavěné části obce a revitalizace zeleně na sídlišti v Klenčí pod Čerchovem“, investor Městys Klenčí pod Čerchovem, spolufinancováno v rámci OPŽP, celkové náklady akce (před VŘ) 2 152 tis. Kč, výše přiznané dotace 1 614 tis. Kč


 • „Obnova zeleně v obci Chocomyšl“, investor Obec Chocomyšl, spolufinancováno v rámci OPŽP, celkové náklady akce (před VŘ) 616 tis. Kč, výše přiznané dotace 459 tis. Kč


 • „Obec Malý Bor – obnova zeleně kolem kostela a na hřbitově“, investor Obec Malý Bor, spolufinancováno v rámci OPŽP, celkové náklady akce (před VŘ) 317 tis. Kč, výše přiznané dotace 227 tis. Kč


 • „Obnova drobných sakrálních staveb a pomníků v Chocomyšli a okolí“, investor Obec Chocomyšl, spolufinancováno v rámci Cíl 3 ČR-BY (Dispoziční fond), celkové náklady akce (před VŘ) 19 776 €, výše přiznané dotace 16 809 €


 • „Osmdesáté výročí založení SDH Chocomyšl“, investor Obec Chocomyšl, spolufinancováno v rámci Cíl 3 ČR-BY (Dispoziční fond), celkové náklady akce (před VŘ) 3 488 €, výše přiznané dotace 2 965 €  tel.: 376 310 903
  mob.: 725 377 737
  e-mail.:
  pigikam@seznam.cz


>

  tel.: 371 121 291
  mob.: 725 314 304
  e-mail.:
  vse-pro-venkov@seznam.cz  D.EU Consulting, s.r.o.
  jednatel společnosti
  tel.: 604 118 589
  fax.: 376 392 210
  e-mail.:
  d.eu@email.cz
  mob.: 604 945 439
  e-mail.:
  kriz.arkada@gmail.com