Další služby v regionu
  • publikační činnost
    • vydávání knih s regionální tématikou
    • publikace na zakázku
  • propagační činnost
    • výroba pohlednic, katalogů, kalendářů
  • zprostředkování výroby turistických map a informačních tabulí
  • plánování a realizace naučných stezek a cyklotras, vč. výroby doprovodného mobiliáře

Soubory ke stažení

  tel.: 376 310 903
  mob.: 725 377 737
  e-mail.:
  pigikam@seznam.cz


>

  tel.: 371 121 291
  mob.: 725 314 304
  e-mail.:
  vse-pro-venkov@seznam.cz  D.EU Consulting, s.r.o.
  jednatel společnosti
  tel.: 604 118 589
  fax.: 376 392 210
  e-mail.:
  d.eu@email.cz
  mob.: 604 945 439
  e-mail.:
  kriz.arkada@gmail.com